درحال بارگذاری
مصوبه افزایش نرخ خودرو های درون شهری محلات

افزایش نرخ کرایه خودروهای درون شهری و اعمال نرخ های جدید

پنجشنبه 06 بهمن 1401
656

افزایش نرخ کرایه

نرخ جدید کرایه خودروهای درون شهری

 
به گزارش روابط عمومی شهرداری محلات، محمد حسنی با اشاره به تصویب نرخ های پیشنهادی در جلسه 98/2/8 شورای اسلامی شهر و در نهایت تصویب قیمت ها توسط فرمانداری شهرستان افزود: براین اساس نرخ کرایه تاکسی درون شهری در مسیر شماره دو از مرکز شهر به میدان جمهوری (محلات سفلی)، نود دستگاه (دانشگاه مهرگان)، پارک سرچشمه، کوی رسالت، دانشگاه پیام نور، دانشگاه دولتی و بالعکس 14 هزار ریال تعیین گردید؛ همچنین نرخ تاکسی در مسیر شماره سه از مرکز شهر به شهرک امام رضا (ع) (دانشگاه آزاد)، کوی حجت (بریدگی روبروی سالن ورزشی کوی حجت) و بالعکس 17 هزار ریال مصوب و نرخ کلیه مسیرهای سطح شهر برای تاکسی ها به استثنای مسیرهای شماره دو و سه 13 هزار ریال تعیین شد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به نرخ مصوب شده برای آژانس های درون شهری خاطر نشان ساخت: مسیر شماره دو از سرچشمه به کوی حجت، مسکن مهر، نود دستگاه، شهرک اصناف، اتحادیه کامیونداران، دانشگاه دولتی و بالعکس، از کوی مطهری به کوی رسالت، شهرک اصناف، نود دستگاه، کوی حجت، دانشگاه دولتی و بالعکس، از کوی رسالت به نود دستگاه، کوی حجت، مسکن مهر، اتحادیه کامیونداران و بالعکس، از نود دستگاه به مسکن مهر، اتحادیه کامیونداران، دانشگاه دولتی و بالعکس و از دانشگاه دولتی به کوی حجت، مسکن مهر، اتحادیه کامیونداران و بالعکس در تمامی ساعات شبانه روز 60 هزار ریال تعیین شد.
حسنی بیان کرد: همچنین نرخ آژانس های سطح شهر برای مسیر شماره یک شامل کلیه مسیرهای سطح شهر به جز مسیرهای شماره دو در شش ماهه اول از ساعت 6 تا 23 و در شش ماهه دوم از ساعت 6 تا 22 چهل و پنج هزار ریال مصوب شد و در شش ماهه اول از ساعت 23 تا 6 و در شش ماهه دوم از ساعت 22 تا 6 پنجاه هزار ریال تعیین گردید.
رییس سازمان حمل و نقل همگانی محلات با اشاره به نرخ کرایه مینی بوس های درون شهری تصریح کرد: نرخ کرایه مسیر شماره دو از مرکز شهر به شهرک امام رضا (ع) (دانشگاه آزاد)، پارک سرچشمه، دانشگاه پیام نور، دانشگاه دولتی، نود دستگاه (دانشگاه مهرگان)، کوی حجت، اتحادیه کامیونداران، کوی رسالت، شهرک اصناف و دهکده گل و گیاه (نمایشگاه دائمی گل و گیاه) و بالعکس 8 هزار ریال و برای مسیرهای شماره یک شامل کلیه مسیرهای سطح شهر به جز مسیرهای شماره دو 6 هزار ریال مصوب شده است.
وی با بیان نرخ کرایه تاکسی بارهای درون شهری گفت: نرخ کرایه مسیر شماره دو از سطح شهر به شهرک امام رضا (ع) (دانشگاه آزاد)، پارک سرچشمه، دانشگاه پیام نور، دانشگاه دولتی، نود دستگاه (دانشگاه مهرگان)، کوی حجت، اتحادیه کامیونداران و دهکده گل و گیاه (نمایشگاه دائمی گل و گیاه) و بالعکس برای جابجایی اثاثه منزل و برای خودروهای با ظرفیت 750 کیلوگرم 220 هزار ریال و برای خودروهای با ظرفیت 750 تا 3800 کیلوگرم 430 هزار ریال تعیین شد و برای جابجایی خرده بار با خودروهای با ظرفیت 750 کیلوگرم 160 هزار ریال و برای خودروهای با ظرفیت 750 تا 3800 کیلوگرم 400 هزار ریال مصوب گردید؛ همچنین برای کلیه مسیرهای شهر به جز مسیرهای شماره دو برای جابجایی اثاثه منزل و برای خودروهای با ظرفیت 750 کیلوگرم 200 هزار ریال و برای خودروهای با ظرفیت 750 تا 3800 کیلوگرم 400 هزار ریال تعیین شد و برای جابجایی خرده بار با خودروهای با ظرفیت 750 کیلوگرم 120 هزار ریال و برای خودروهای با ظرفیت 750 تا 3800 کیلوگرم 370 هزار ریال مصوب گردید.
حسنی اظهار کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا عدم رعایت نرخ مصوب با شماره تلفن سازمان حمل و نقل همگانی محلات 43230357 تماس حاصل نمایند.