درحال بارگذاری
واحد عمران شهرداری محلات

پخش 26 هزارمتر مربع آسفالت در معابر شهر به ارزش 9 میلیارد ریال

پنجشنبه 06 بهمن 1401
649

آسفالت معابر

پخش 26 هزارمتر مربع آسفالت در معابر شهر به ارزش 9 میلیارد ریال

 
به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری محلات، مهدی عسگری در تکمیل این خبر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با شناسایی معابر نیازمند روکش آسفالت و یا نیازمند به انجام لکه گیری، اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته و در این راستا 26 هزار مترمربع پخش آسفالت و 280 تن لکه گیری و تعمیر ترانشه های حفاری انجام شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: این عملیات با اعتباری معادل 9 میلیارد و سیصد میلیون ریال از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفته و برنامه ریزی جهت ادامه آسفالت معابر شهر و لکه گیزی و تعمیر ترانشه های خیابان ها نیز در دستور کار این واحد قرار دارد.