درحال بارگذاری

ثبت ایده شهروندی

معرفی و خوشامد

شهروند گرامی
این سامانه به منظور ثبت ایده و پیشنهادهای شما در خصوص مسائل موجود ایجاد شده است.

ثبت ایده شهروندی

ثبت ایده

/
/
/
انتخاب فایل
یا فایل ها را اینجا رها کنید

ثبت ایده شهروندی

پایان

ایده شما با موفقیت ثبت گردید.
همکاران ما در اسرع وقت به بررسـی ایده ها پرداخته و نتیجه را به اطلاع شما می رسانند.
از طریق دکمه «سوابق» می‌توانید، درخواست های خود را مشاهده و پیگیری نمایید.
از همکاری شما با شهرداری محلات سپاسگزاریم.

کد پیگیری : {tracking_code}